Bao tay len (muối tiêu, màu trắng)
Tên sản phẩm : Bao tay len (muối tiêu, màu trắng)
Giá Liên hệ

BAO TAY LEN (Kim dày- đẹp)
Loại trắng (500g)
Loại muối tiêu (600g)
Loại muối tiêu (800) 
Loại trắng (1Kg)
Loại sơn đỏ các cỡ
Giá liên hệ 0915438165

091.543.8165